0

Ücret yönetiminde izlenmesi gereken ilkeler nelerdir? kısaca açıklayınız.

Ücret Yönetim ilkeleri arasında Ücret yönetiminde izlenmesi gereken ilkeler hem iş sahibi hem de çalışan için gelir adaleti nezdinde oldukça önemlidir. Ücret yönetiminde izlenmesi gereken ilkeler ilkeler şu şekildedir;

  • Eşitlik ilkesi
  • Dengeli ücret ilkesi
  • Pozisyona göre ücret ilkesi
  • Bütünlük ilkesi
  • Objektiflik ilkesi
  • Esneklik ilkesi

Olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuç olarak Ücret yönetiminde izlenmesi gereken ilkeler temeli itibariyle performansa dayalı fiyat tarifesini andırır. Burada kim ne kadar çalışıyorsa aynı oranda bir ücrete tabi tutulur.

Kaynak: İK Yolu

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi