1

Ateş hangi çağın sonlarına doğru bulunmuştur sorusu okullarda ve çeşitli sınavlarda sürekli karşımıza çıkıyor. Şunu belirtmek gerekir ki ateşin bulunması insanlık tarihinin dönüm noktalarından olmuştur.

Sorumuza gelecek olursak ateş Mezolitik dönemin sonlarına doğru bulunmuştur. Bu dönemde insanlık için küçük alet ve edevatlar yapılmıştır. Benzer şekilde mikrolik diye tabir edebileceğimiz çakmak taşları yontulmuş ve küçük kullanışlı aletler yapılmıştır.

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi